Πρόγραμμα Erasmus

Στοιχεία επικοινωνίας

Διεύθυνση : Καισαρείας 15

Περιοχή : Κάτω Τούμπα

Πόλη : Θεσσαλονίκη

ΤΚ : 54454

Τηλέφωνο : 2310927743

Fax : 2310921722

Ιστοσελίδα : http://27dim-thess.thess.sch.gr

email : mail@27dim-thess.thess.sch.gr

Επισκέπτες

0.png3.png3.png3.png9.png6.png
Σήμερα20
χθες13
Τρέχουσα εβδομάδα20
Τρέχων μήνας241
Συνολικά33396

«Εισαγωγή στην επιχειρηματική μάθηση και τις ευρωπαϊκές συνεργασίες» είναι ο τίτλος του σχεδίου Erasmus+ Δράση KA1 που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και ολοκληρώθηκε στο σχολείο μας μέσα στο σχολικό έτος 2017-2018 και αφορούσε τη μαθησιακή κινητικότητα εκπαιδευτικών του σχολείου μας.
Στόχοι του σχεδίου επιμόρφωσης ήταν:

  • η απόκτηση από τους συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς διαπολιτισμικών δεξιοτήτων και η βελτίωση των ικανοτήτων διαχείρισης ευρωπαϊκών projects.
  • η επαφή τους με τον Ευρωπαϊκό πολιτισμό και τους θεσμούς της Ενωμένης Ευρώπης.
  • η γνωριμία και διασύνδεση με μελλοντικούς συνεργάτες για την υλοποίηση σχολικών συμπράξεων και συνεργασιών σε ευρωπαϊκή κλίμακα.
  • η εξοικείωσή τους με καινοτόμες μεθοδολογίες συνεργατικής μάθησης και διδακτικές πρακτικές που θα ενθαρρύνουν στους μαθητές την ανάπτυξη κριτικής σκέψης, δημιουργικής δράσης και επιχειρηματικού πνεύματος.

Κατά την υλοποίηση του σχεδίου μας πραγματοποιήθηκαν δύο επιμορφωτικές δραστηριότητες:

Α) “B-kids: business is fun” στο Foligno της Ιταλίας, στις 25/6/2018 με 8/7/2018, όπου συμμετείχαν 2 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας με αντικείμενο την μύησή τους στις βασικές έννοιες της επιχειρηματικής μάθησης και την πρακτική τους εφαρμογή στην τάξη μέσω κατάλληλα διαμορφωμένων ψηφιακών παιχνιδιών.
Β) «Let’s make our school more international: European Project Planning, Design, Management and Funding under Erasmus+» στο Alcala de Henares, Μαδρίτη, Ισπανία από τις 21 έως τις 27/7/2018, όπου άλλοι 2 εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επιμορφώθηκαν σχετικά με τα διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα που υπάρχουν για τη σχολική εκπαίδευση και τις ευκαιρίες διεθνοποίησης που αυτά μπορούν να προσφέρουν στο σχολείο μας.

Έχοντας αποκτήσει όλες τις παραπάνω γνώσεις, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί έχουν δεσμευτεί να εφαρμόσουν τις νέες τους δεξιότητες στη διδακτική τους πρακτική ενώ με τις ικανότητες διαχείρισης Ευρωπαϊκών σχεδίων που έχουν αποκτήσει θα εντάξουν τις ευρωπαϊκές συνεργασίες πάγια και σταθερά στους στόχους και τις πρακτικές της εκπαιδευτικής πολιτικής του σχολείου μας.
Αναμένεται λοιπόν αυτή η επιμορφωτική εμπειρία να ενισχύσει την κινητοποίηση όλων για δημιουργική μάθηση και συνεργασία , να αναπτύξει την Ευρωπαϊκή συνείδηση μαθητών και εκπαιδευτικών και να κάνει την εκπόνηση Ευρωπαϊκών σχεδίων συνεργασίας πιο αποτελεσματική. Προσδοκούμε ότι οι καταρτισμένοι εκπαιδευτικοί μας θα μπορέσουν να εμπνεύσουν και το λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό αλλά και το σύλλογο γονέων και την τοπική κοινωνία, για την ενεργό συμμετοχή τους και αρωγή σε ακόμα περισσότερα διεθνή και διαθεματικά σχέδια, καθώς και σε απλές επιχειρηματικές δραστηριότητες, με στόχο την ανάπτυξη διαπολιτισμικών, γλωσσικών, κοινωνικών και δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών μας. Με την ανάπτυξη αυτών των δεξιοτήτων, ευελπιστούμε ότι οι μαθητές μας θα είναι αρτιότερα και αποτελεσματικότερα προετοιμασμένοι για να ανταποκριθούν μελλοντικά στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής και διεθνούς αγοράς εργασίας.